Przeglądy

Zapraszamy na okresowe przeglądy auta, które są wykonywane zgodnie z zaleceniami producenta, a po zakończeniu potwierdzone pieczęcią naszego serwisu w książce serwisowej Twojego samochodu. Zaznaczamy że zakres czynności wchodzących w skład przeglądu okresowego jest zależny od producenta samochodu.

Drogi właścicielu pamiętaj, że regularnie prowadzenie książki serwisowej z datami dokonywania przeglądów znacznie zwiększa atrakcyjność pojazdu podczas jego sprzedaży. Świadczy to o jego dobrym stanie technicznym- bezpieczeństwie i podnosi jego wartość. Dlatego warto dbać o terminowe wykonywanie badań.